Публична изява по проект „Твоят час“

Днес, 05.06.2018г. се проведе публичната изява на клуб „Зная български език“ с ръководител Николинка Пенчева.

В началото бе прочетена приказката „Дъбовото богатство“, която разкри пред учениците как човек може да бъде богат не със злато и скъпоценни камъни, а с упорит труд.

Всички седмокласници развълнувано си казаха, че отлитат като птичките от родното училище, но знанията и уменията придобити през учебната година, ще бъдат използвани, за да станат всички „богати“ като героя от приказката.

Занятието протече под формата на състезание. Участниците в клуба бяха разделени на два отбора. Имаше и жури, което стриктно следеше работата на отборите.

Задачите бяха в два раздела: раздел литература и раздел български език.

Самите ученици си пожелаха на това занятие да не решават тестове, а да покажат колко много са научили под формата на забавни задачи.

Отборите решаваха кръстословица по литература, редиха пъзел с поговорки. Подреждаха стих от изучено произведение. Отгатваха думи, които трябваше да разиграят като актьори.

Всички ученици искрено се забавляваха, а гостите им се радваха, защото красотата и уменията на техните деца са много важни за тяхното бъдещо развитие.

В заключение отборите подредиха табло с изпълнените задачи, с което трябваше да разкрият и естетическите си умения.

Трудът на участниците в клуба бе възнаграден с грамота, изразяваща благодарността на ръководителя за положените старания и умения през учебната 2017/2018 г.