Неучебен ден

Със заповед № РД09-344 от 28.02.2018г. на министъра на образованието и науката, денят 02.03.2018г. е обявен за неучебен за всички ученици от училищата на територията на област Добрич, поради усложнена зимна обстановка. Заради 3-ти март- националния празник на България, 05.03.2018г също е неучебен. Учебните занятия ще бъдат подновени на 06.03.2018г.  /вторник/.

Боянка Куртева – директор на училището

Неучебни дни

Със заповед № 150 от 26.02.2018г. на кмета на община Добричка инж. Тошко Петков дните от 27.02.2018г. до 01.03.2018г. / включително /са обявени за неучебни за всички ученици от училищата на територията на община Добричка, поради очаквано влошаване на метеорологичните условия – силен вятър, минусови температури, снегонавявания, затруднения при транспортиране на учениците и невъзможността да се постигнат необходимите температури за провеждане на нормален учебно-възпитателен процес.Учебните занятия ще започнат на 02.03.2018г.  /петък/.

Боянка Куртева – директор на училището