Дистанционно обучение

ГРАФИК – учебна 2019-2020 година

Учебна 2020-2021 година

ГРАФИК – ОБУЧЕНИЕ

СЕДМИЧЕН ГРАФИК

ЗА ВАС УЧИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ!

Съгласно заповед № РД09-3457 от 26.11.2020г. на Министъра на образованието и науката и поради необходимост от предприемане на мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19 с цел осигуряване на живота и здравето на учениците, педагогическите специалисти и другите служители в училищeто в периода от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г. обучението на учениците ще се осъществява, доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии. Платформата, чрез която ще се провежда обучението на учениците от ОУ „Неофит Рилски“ е Microsoft Teams.

Преподаване и учене с Microsoft Teams – виж тук

Microsoft Teams за ученици – виж тук

Въпроси и отговори за Microsoft Teams – виж тук