24 май e!

Честваме Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

На 19.05.2022г. отбелязахме най-светлия български празник – празникът на буквите.

Учениците от групата за ЦДО под ръководството на своята госпожа Иванина Паскалева и учениците от прогимназиалния етап, ръководени от госпожа Славка Петрова- образователен медиатор по проект „Подкрепа за успех“, представиха кратка литературно – музикална програма, посветена на празника. Тя е част от организираната информационна кампания на тема „Училищен маратон – заедно в училище“- ден на отворените врати, която се проведе по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г.

На тържеството присъстваха г-н Иван Иванов – кмет на с. Ловчанци, г-жа Светлана Събева – директор на ЦДГ „Първи юни“, с. Ловчанци, която доведе на празника нашите бъдещи първокласници, г-жа Петранка Костадинова – библиотекар в НЧ „Светлина-1940“, с. Ловчанци, г-н Иван Димитров – председател на Обществения съвет, г-жите Цонка Иванова и Мълвина Митева – членове на Обществения съвет, много родители на нашите ученици.

Учениците от начален етап проведоха „Маратон на четенето“ , като заедно със своите родители си припомниха откъси от любими приказки – част от информационната кампания.

По-традиция, за 24 май се награждават най-заслужилите ученици и учители.Тази година, на тържеството на община Добричка, състояло се на 20.05.2022г., награди  лично от кмета на община Добричка – г-жа Соня Георгиева получиха нашите най-добри  ученици и г-жа Иванина Паскалева – учител на група за ЦДО в начален етап.