Публична изява по проект „Твоят час“

Днес, 13.06.2018г. от 13.10 часа се проведе публична изява на клуб „Млад родолюбец” по проект „Твоят час”, за извънкласни дейности по интереси, с ръководител Марияна Габровска.

Темата на заключителното мероприятие беше „Това е моята България”. Занятието включва презентация за най-известните природни и исторически забележителности в България. За всяка една от тях имаше кратко описание и снимков материал. Показаните забележителности внимателно са подбрани от учениците-участници в клуба, след задълбочено проучване по време на занятията в клуба през учебната 2017/2018 година.

Публична изява по проект „Твоят час“

Днес, 11.06.2018г. се проведе публична изява на клуб „Знам и мога” с ръководител Янка Василева. Присъстваха директора на училището и родителите на учениците.

Целта на изявата бе да се покажат постиженията на учениците, техния напредък, успехите по време на обучението за повишаване на функционалната им грамотност и да се направят изводи за необходимостта и ползата от подобни извънкласни дейности, като част от обучителния образователен процес.

Заключителното занятие се посрещна с интерес и желание от всички присъстващи. Задачите бяха степенувани по трудност, за да могат учениците да проверят знанията си, да покажат своите силни и слаби страни.

За някои от учениците упражненията бяха лесни и интересни. Справяха се бързо и без грешки. Други ученици се справяха по-бавно и колебливо, но бяха насърчавани от своите родители.

Всички ученици показаха, че са надградили знания и умения за практическо прилагане на българския език, който  за повечето от тях не е майчин.

Родителите дадоха добри отзиви за проведеното занятие и изразиха положително мнение за ползата от обучителните извънкласни дейности.

 

 

 

Публична изява по проект „Твоят час“

Днес, 05.06.2018г. се проведе публичната изява на клуб „Зная български език“ с ръководител Николинка Пенчева.

В началото бе прочетена приказката „Дъбовото богатство“, която разкри пред учениците как човек може да бъде богат не със злато и скъпоценни камъни, а с упорит труд.

Всички седмокласници развълнувано си казаха, че отлитат като птичките от родното училище, но знанията и уменията придобити през учебната година, ще бъдат използвани, за да станат всички „богати“ като героя от приказката.

Занятието протече под формата на състезание. Участниците в клуба бяха разделени на два отбора. Имаше и жури, което стриктно следеше работата на отборите.

Задачите бяха в два раздела: раздел литература и раздел български език.

Самите ученици си пожелаха на това занятие да не решават тестове, а да покажат колко много са научили под формата на забавни задачи.

Отборите решаваха кръстословица по литература, редиха пъзел с поговорки. Подреждаха стих от изучено произведение. Отгатваха думи, които трябваше да разиграят като актьори.

Всички ученици искрено се забавляваха, а гостите им се радваха, защото красотата и уменията на техните деца са много важни за тяхното бъдещо развитие.

В заключение отборите подредиха табло с изпълнените задачи, с което трябваше да разкрият и естетическите си умения.

Трудът на участниците в клуба бе възнаграден с грамота, изразяваща благодарността на ръководителя за положените старания и умения през учебната 2017/2018 г.

Публична изява по проект „Твоят час“

Днес, 04.06.2018г. участниците от клуб „Занимателна математика“  с ръководител Гинка Атанасова проведоха своето заключително мероприятие – публична изява на тема „Математика без граници“. Заедно със своите родители и близки, учениците се потопиха в интересните и занимателни задачи, които се оказаха истинско предизвикателство за тях.

Публични изяви по проект „Твоят час“

31.05.2018г.

Детството е стълба към мечтите.

Детството е приказно море.

Неусетно преминават дните,

но човек остава си хлапе.

Детството е стълба към небето

и минава в смях и много шум.

Цял живот го носим във сърцето,

като цветен, приказен албум.

Приказно, красиво и вълшебно,

мое детство пълно си с искри,

искам да останеш с мене вечно,

или пък за мъничко се спри.

 

Чудесата къде ли живеят?

Чудесата къде ли се крият?

Чудесата къде ли замръкват?

Чудесата са просто магия!Те са край тебе и мене!

Чудесата –  това са децата!

Децата, които не знаят почивка, децата, които живеят, танцуват и пеят с усмивка!

Това сме ние децата от клуб „Пея, танцувам, празнувам” с ръководител Галя Иванова.

Със своите таланти и умения, ще ви представим чудни изпълнения.

Добре дошли на празника на усмивки и настроение!

Желаем ви приятни минути и много забавление!

30.05.2018г.

Измина се и таз година вече,

зад нас началото остана надалече.

И с всеки нов учебен ден,

животът ни е с нещо променен.

Изучихме кои са думи-съществителни,

написахме и доста удивителни.

Знаем, че щом изречението съобщава,

правилото казва: Точка се поставя!

Че прилагателното  дума-признак е, четем,

в словосъчетание със съществителното е в тандем.

Зададен ли е писмено въпрос? –

Въпросителният знак във края е на пост!

Глаголът означава действие.

Пиша, уча, зная, утвърждавам,

синоним на мързел е „бездействие”

в училище аз много научавам.

Сложни са уроците по БЕЛ.

Трябва винаги и всичко да си чел!

Ние, учениците от втори клас

с успехите си хвалим се пред Вас!

Клуб „Чета и пиша“ с ръководител Галя Иванова.

29.05.2018г.

Клуб “Уча математика” включва осем ученици. Двама от учениците са от трети клас, а останалите от четвърти клас. Те се включиха в публичната изява в края на обучителния период. Целта на изявата бе да се покаже напредъка и успехите на учениците. Публичната изява се проведе в училището на 29.05.2018г. Присъстваха всички участници в клуба и част от техните родители. Бяха включени задачи от четирите аритметични действия: събиране, изваждане, умножение и деление. Ученици и родители заедно решаваха задачите и се надпреварваха кой по-бързо ще ги реши въпреки, че изявата нямаше състезателен характер. Учениците бяха доволни и удовлетворени от постигнатите от тях резултати. В края на изявата имаше занимателни игри. Всички много се забавляваха.

Клуб „Уча математика“ с ръководител Маринка Стоянова

Неучебен ден

Със заповед № РД09-344 от 28.02.2018г. на министъра на образованието и науката, денят 02.03.2018г. е обявен за неучебен за всички ученици от училищата на територията на област Добрич, поради усложнена зимна обстановка. Заради 3-ти март- националния празник на България, 05.03.2018г също е неучебен. Учебните занятия ще бъдат подновени на 06.03.2018г.  /вторник/.

Боянка Куртева – директор на училището

Неучебни дни

Със заповед № 150 от 26.02.2018г. на кмета на община Добричка инж. Тошко Петков дните от 27.02.2018г. до 01.03.2018г. / включително /са обявени за неучебни за всички ученици от училищата на територията на община Добричка, поради очаквано влошаване на метеорологичните условия – силен вятър, минусови температури, снегонавявания, затруднения при транспортиране на учениците и невъзможността да се постигнат необходимите температури за провеждане на нормален учебно-възпитателен процес.Учебните занятия ще започнат на 02.03.2018г.  /петък/.

Боянка Куртева – директор на училището

Публични изяви по проект „Твоят час“

На Коледа идват мечтите,

на Коледа светят елхите.

О, колко са красиви и цветни!

Край тях се пеят коледни песни.

Празниците са желани и обичани от всички. Те ни дават възможност да бъдем сред най-близките и обичани от нас хора, зареждат ни с топлота, сигурност, вяра и надежда. Емоциите, които ги съпътстват, оставят у нас спомени за цял живот.

Да не забравяме, че на празниците най-много се радват децата и ги очакват с огромно нетърпение и вълнение.

Чрез празниците народът предава на поколенията своите трудови постижения и нравствени добродетели. Ето защо всяка нация така ревностно пази своите обичаи и традиции. В тях са събрани богатият народен дух, вярата в доброто и надеждата в утрешния ден.

По стар български обичай сурвакари сурвакаха нашите гости – да са здрави, да са работливи, да са търпеливи!

Сурва, сурва, весела година!

Да са живи, да са здрави

децата по училищата.

На директора – сполука,

на учителите – поука:

да пишат шестици,

да пълнят главици

с мъдрост и знание

и добро възпитание.

Клуб  „Пея, танцувам, празнувам“ с ръководител Галя Иванова

 

Коледен турнир „Тенис на маса“ на клуб „Здрави и силни“

с ръководител Спасислав Спасов

Участниците бяха разделени на момичета и момчета. Броят на участващите момчета бе по-голям от този на момичетата. Мачовете бяха оспорвани, а участниците силно аплодирани от техните съученици. На победителите бяха раздадени грамоти.

Публична изява по проект „Твоят час“

Искам да съм мъничък вълшебник,

за да мога с пръчица в ръка

да създам магически учебник,

който се нарича  „ДОБРОТА“ !

 

Днес, децата от клуб „Пея, танцувам, празнувам” посрещнаха скъпи гости за своя концерт за доброто и приятелството под надслов:

„Всеки ден е подходящ за добрини”.

Децата с много вълнение подготвиха своя празник.

Директорът на училището Боянка Куртева приветства децата, родителите и гостите – Мария Костадинова – секретар на съвета „Твоят час“, Цонка Иванова и Иван Райчев – членове на съвета „Твоят час“, Димитър Николов-член на Обществения съвет на училището, Гинка Георгиева – старши учител прогимназиален етап.

Децата са водени от благородната идея да помагат надеждата и вярата в доброто да съпътстват ежедневието на хората. Ознаменуването на доброто, на приятелството и надеждата децата осъществиха с песни и стихове, с „Приказка за Доброто”. Така изразиха обичта между хората.

Това е дейност по инициатива на втори клас за създаване на позитивна училищна среда, за превенция на агресията, за изграждането на емоционална интелигентност у децата, възпитаване в добродетели и положителни отношения на децата, добронамереност в отношенията помежду си. Деца и родители съпреживяха заедно стремежа на всеки човек към доброто и приятелството.

Благодаря Ви, че правите света по-добър!

Галя Димитрова

вижте повече тук

Патронен празник

Будители, учители,

бъдете с нас сега!

Запалете в мрака огъня,

дарете светлина!

Днес, за 76 пореден път Основно училище „Неофит Рилски“ чества своя патронен празник. Той бе осъществен с участието на наши бивши и настоящи ученици и съвместно с НЧ „Светлина -1940“, с. Ловчанци.

Благодарим Ви деца!

Споделете празника с нас! – тук