„Не на насилието! Да, на песента и танца!“

Днес, 26.10.2018 г. ученици от община Добричка казаха:“ Не на насилието! Да, на песента и танца!“ с участието си в концерт, организиран от община Добричка. Наши ученици, с ръководител г-жа Галя Иванова- учител в начален етап се присъединиха към своите връстници. Вижте как.

 

Публична изява по проект „Твоят час“

Днес, 14.06.2018г. от 13.00 часа се проведе публична изява на тема „Лекоатлетическо състезание” на клуб „Здрави и силни” с ръководител Спасислав Спасов. Лекоатлетическите игри са проведоха в двора на училището. Дисциплините, в които се състезаваха бяха четири: бягане на 100 метра, хвърляне на малко топче без и със засилване, дълъг скок от място и хвърляне на медицинска топка. На публичната изява бяха поканени всички ученици и учители от училището. Поради големия интерес от поканените в  хода на събитието се включиха и ученици, които не са записани в клуба. Емоцията за децата беше голяма и всички останаха удовлетворени.

Публична изява по проект „Твоят час“

Днес, 13.06.2018г. от 13.10 часа се проведе публична изява на клуб „Млад родолюбец” по проект „Твоят час”, за извънкласни дейности по интереси, с ръководител Марияна Габровска.

Темата на заключителното мероприятие беше „Това е моята България”. Занятието включва презентация за най-известните природни и исторически забележителности в България. За всяка една от тях имаше кратко описание и снимков материал. Показаните забележителности внимателно са подбрани от учениците-участници в клуба, след задълбочено проучване по време на занятията в клуба през учебната 2017/2018 година.

Публична изява по проект „Твоят час“

Днес, 11.06.2018г. се проведе публична изява на клуб „Знам и мога” с ръководител Янка Василева. Присъстваха директора на училището и родителите на учениците.

Целта на изявата бе да се покажат постиженията на учениците, техния напредък, успехите по време на обучението за повишаване на функционалната им грамотност и да се направят изводи за необходимостта и ползата от подобни извънкласни дейности, като част от обучителния образователен процес.

Заключителното занятие се посрещна с интерес и желание от всички присъстващи. Задачите бяха степенувани по трудност, за да могат учениците да проверят знанията си, да покажат своите силни и слаби страни.

За някои от учениците упражненията бяха лесни и интересни. Справяха се бързо и без грешки. Други ученици се справяха по-бавно и колебливо, но бяха насърчавани от своите родители.

Всички ученици показаха, че са надградили знания и умения за практическо прилагане на българския език, който  за повечето от тях не е майчин.

Родителите дадоха добри отзиви за проведеното занятие и изразиха положително мнение за ползата от обучителните извънкласни дейности.

 

 

 

Публична изява по проект „Твоят час“

Днес, 05.06.2018г. се проведе публичната изява на клуб „Зная български език“ с ръководител Николинка Пенчева.

В началото бе прочетена приказката „Дъбовото богатство“, която разкри пред учениците как човек може да бъде богат не със злато и скъпоценни камъни, а с упорит труд.

Всички седмокласници развълнувано си казаха, че отлитат като птичките от родното училище, но знанията и уменията придобити през учебната година, ще бъдат използвани, за да станат всички „богати“ като героя от приказката.

Занятието протече под формата на състезание. Участниците в клуба бяха разделени на два отбора. Имаше и жури, което стриктно следеше работата на отборите.

Задачите бяха в два раздела: раздел литература и раздел български език.

Самите ученици си пожелаха на това занятие да не решават тестове, а да покажат колко много са научили под формата на забавни задачи.

Отборите решаваха кръстословица по литература, редиха пъзел с поговорки. Подреждаха стих от изучено произведение. Отгатваха думи, които трябваше да разиграят като актьори.

Всички ученици искрено се забавляваха, а гостите им се радваха, защото красотата и уменията на техните деца са много важни за тяхното бъдещо развитие.

В заключение отборите подредиха табло с изпълнените задачи, с което трябваше да разкрият и естетическите си умения.

Трудът на участниците в клуба бе възнаграден с грамота, изразяваща благодарността на ръководителя за положените старания и умения през учебната 2017/2018 г.

Публична изява по проект „Твоят час“

Днес, 04.06.2018г. участниците от клуб „Занимателна математика“  с ръководител Гинка Атанасова проведоха своето заключително мероприятие – публична изява на тема „Математика без граници“. Заедно със своите родители и близки, учениците се потопиха в интересните и занимателни задачи, които се оказаха истинско предизвикателство за тях.

Публични изяви по проект „Твоят час“

31.05.2018г.

Детството е стълба към мечтите.

Детството е приказно море.

Неусетно преминават дните,

но човек остава си хлапе.

Детството е стълба към небето

и минава в смях и много шум.

Цял живот го носим във сърцето,

като цветен, приказен албум.

Приказно, красиво и вълшебно,

мое детство пълно си с искри,

искам да останеш с мене вечно,

или пък за мъничко се спри.

 

Чудесата къде ли живеят?

Чудесата къде ли се крият?

Чудесата къде ли замръкват?

Чудесата са просто магия!Те са край тебе и мене!

Чудесата –  това са децата!

Децата, които не знаят почивка, децата, които живеят, танцуват и пеят с усмивка!

Това сме ние децата от клуб „Пея, танцувам, празнувам” с ръководител Галя Иванова.

Със своите таланти и умения, ще ви представим чудни изпълнения.

Добре дошли на празника на усмивки и настроение!

Желаем ви приятни минути и много забавление!

30.05.2018г.

Измина се и таз година вече,

зад нас началото остана надалече.

И с всеки нов учебен ден,

животът ни е с нещо променен.

Изучихме кои са думи-съществителни,

написахме и доста удивителни.

Знаем, че щом изречението съобщава,

правилото казва: Точка се поставя!

Че прилагателното  дума-признак е, четем,

в словосъчетание със съществителното е в тандем.

Зададен ли е писмено въпрос? –

Въпросителният знак във края е на пост!

Глаголът означава действие.

Пиша, уча, зная, утвърждавам,

синоним на мързел е „бездействие”

в училище аз много научавам.

Сложни са уроците по БЕЛ.

Трябва винаги и всичко да си чел!

Ние, учениците от втори клас

с успехите си хвалим се пред Вас!

Клуб „Чета и пиша“ с ръководител Галя Иванова.

29.05.2018г.

Клуб “Уча математика” включва осем ученици. Двама от учениците са от трети клас, а останалите от четвърти клас. Те се включиха в публичната изява в края на обучителния период. Целта на изявата бе да се покаже напредъка и успехите на учениците. Публичната изява се проведе в училището на 29.05.2018г. Присъстваха всички участници в клуба и част от техните родители. Бяха включени задачи от четирите аритметични действия: събиране, изваждане, умножение и деление. Ученици и родители заедно решаваха задачите и се надпреварваха кой по-бързо ще ги реши въпреки, че изявата нямаше състезателен характер. Учениците бяха доволни и удовлетворени от постигнатите от тях резултати. В края на изявата имаше занимателни игри. Всички много се забавляваха.

Клуб „Уча математика“ с ръководител Маринка Стоянова

Неучебен ден

Със заповед № РД09-344 от 28.02.2018г. на министъра на образованието и науката, денят 02.03.2018г. е обявен за неучебен за всички ученици от училищата на територията на област Добрич, поради усложнена зимна обстановка. Заради 3-ти март- националния празник на България, 05.03.2018г също е неучебен. Учебните занятия ще бъдат подновени на 06.03.2018г.  /вторник/.

Боянка Куртева – директор на училището

Неучебни дни

Със заповед № 150 от 26.02.2018г. на кмета на община Добричка инж. Тошко Петков дните от 27.02.2018г. до 01.03.2018г. / включително /са обявени за неучебни за всички ученици от училищата на територията на община Добричка, поради очаквано влошаване на метеорологичните условия – силен вятър, минусови температури, снегонавявания, затруднения при транспортиране на учениците и невъзможността да се постигнат необходимите температури за провеждане на нормален учебно-възпитателен процес.Учебните занятия ще започнат на 02.03.2018г.  /петък/.

Боянка Куртева – директор на училището

Публични изяви по проект „Твоят час“

На Коледа идват мечтите,

на Коледа светят елхите.

О, колко са красиви и цветни!

Край тях се пеят коледни песни.

Празниците са желани и обичани от всички. Те ни дават възможност да бъдем сред най-близките и обичани от нас хора, зареждат ни с топлота, сигурност, вяра и надежда. Емоциите, които ги съпътстват, оставят у нас спомени за цял живот.

Да не забравяме, че на празниците най-много се радват децата и ги очакват с огромно нетърпение и вълнение.

Чрез празниците народът предава на поколенията своите трудови постижения и нравствени добродетели. Ето защо всяка нация така ревностно пази своите обичаи и традиции. В тях са събрани богатият народен дух, вярата в доброто и надеждата в утрешния ден.

По стар български обичай сурвакари сурвакаха нашите гости – да са здрави, да са работливи, да са търпеливи!

Сурва, сурва, весела година!

Да са живи, да са здрави

децата по училищата.

На директора – сполука,

на учителите – поука:

да пишат шестици,

да пълнят главици

с мъдрост и знание

и добро възпитание.

Клуб  „Пея, танцувам, празнувам“ с ръководител Галя Иванова

 

Коледен турнир „Тенис на маса“ на клуб „Здрави и силни“

с ръководител Спасислав Спасов

Участниците бяха разделени на момичета и момчета. Броят на участващите момчета бе по-голям от този на момичетата. Мачовете бяха оспорвани, а участниците силно аплодирани от техните съученици. На победителите бяха раздадени грамоти.