Осми април – Слънцето грее еднакво за всички

В празничния концерт, организиран от община Добричка и посветен на 8 април – Международния ден на ромите, участие взеха и нашите ученици. Нерея, Диляра и Кадир от 3 клас се представиха с песента „Само мой“. Ръководител на групата е госпожа Иванина Паскалева. Момичетата Ивета, Симона, Елис и Севда от 6 клас и Валя от 7 клас изпълниха танца „Самодиви“. Техен ръководител е госпожа Станислава Георгиева. Същите момичета и Мелис от 6 клас представиха танца „Нова пролет“. Техен ръководител е госпожа Мария Иванова – секретар на НЧ „Светлина 1940“. Всички участници бяха поздравени от кмета на община Добричка госпожа Соня Георгиева.