Учебна 2021-2022 година

Дейност 2: Обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.

  1. Група 3 – 6 ученици от 5 клас                                                              ръководител: Мариян Янулов                                                                        период на провеждане: 15.10.2021 г. – 15.10.2021 г.- брой часове – 4          място на провеждане: ОУ „Неофит Рилски“