Учебна 2021-2022 година

Дейност 2: Обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.

  1. Група 3 – 6 ученици от 5 клас                                                              ръководител: Мариян Янулов                                                                        период на провеждане: 15.10.2021 г. – 15.10.2021 г.- брой часове – 4          място на провеждане: ОУ „Неофит Рилски“
  2. Група 4 – 3 ученици от 7 клас   и 2 ученика от 6 клас                                           ръководител: Мариян Янулов                                                                        период на провеждане: 04.05.2022 г. – 11.05.2022 г.- брой часове – 4          място на провеждане: ОУ „Неофит Рилски“
  3. Група 5 – 5 ученици от 7 клас                                                              ръководител: Мариян Янулов                                                                        период на провеждане: 04.05.2022 г. – 11.05.2022 г.- брой часове – 4          място на провеждане: ОУ „Неофит Рилски“
  4. Група 6 – 6 ученици от 1 клас                                                              ръководител: Мариян Янулов                                                                        период на провеждане: 17.05.2022 г. – 26.05.2022 г.- брой часове – 4          място на провеждане: ОУ „Неофит Рилски“