Учебна 2022-2023 година

Дейност 2: Обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.

  1. Група 7 – 5 ученици от 1 клас                                                              ръководител: Мариян Янулов                                                                        период на провеждане: 29.11.2022 г. – 30.11.2022 г.- брой часове – 4          място на провеждане: ОУ „Неофит Рилски“
  2. Група 8 – 2 ученика от 1 клас   и 3 ученика от 3 клас                                           ръководител: Мариян Янулов                                                                        период на провеждане: 29.11.2022 г. – 30.11.2022 г.- брой часове – 4          място на провеждане: ОУ „Неофит Рилски“
  3. Група 9 – 1 ученик от 1 клас и 5 ученици от 4 клас                                                ръководител: Мариян Янулов                                                                        период на провеждане: 13.12.2022 г. – 14.12.2022 г.- брой часове – 4          място на провеждане: ОУ „Неофит Рилски“
  4. Група 10 – 1 ученик от 4 клас и 4 ученици от 5 клас                                              ръководител: Мариян Янулов                                                                        период на провеждане: 13.12.2022 г. – 14.12.2022 г.- брой часове – 4          място на провеждане: ОУ „Неофит Рилски“