Учебна 2020-2021 година

Дейност 2: Обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.

  1. Група 1 – 5 ученици от 5 клас                                                              ръководител: Мариян Янулов                                                                        период на провеждане: 24.06.2021 г. – 28.06.2021 г.- брой часове – 4          място на провеждане: ОУ „Неофит Рилски“
  2. Група 2 – 5 ученици от 5 клас                                                              ръководител: Мариян Янулов                                                                        период на провеждане: 25.06.2021 г. – 29.06.2021 г.- брой часове – 4          място на провеждане: ОУ „Неофит Рилски“