учебна 2019-2020 година

Занимания по интереси за повишаване на дигиталната компетентност

и умения на учениците

Клуб “ Компютърът – мой приятел“ – 12 ученици от 5 до 7 клас

ръководител: Мариян Желязков Янулов

период на провеждане: от 15.01.2020 г. до 30.06.2020 г.

брой часове – 70

място на провеждане: ОУ „Неофит Рилски“ – компютърен кабинет