учебна 2019-2020 година

Дейности за допълнително обучение по БЕЛ и по математика:

  1. Чета и пиша – 8 ученици от 3 и 4 клас                                              ръководител: Маринка Стоянова                                                                  период на провеждане: 15.10.2019 г. – 30.06.2020 г.- брой часове – 60             място на провеждане: ОУ „Неофит Рилски“
  2. Математиката – лесна и интересна – 7 ученици от 4 клас               ръководител: Галя Димитрова                                                                      период на провеждане: 22.10.2019 г. – 30.06.2020 г.- брой часове – 60        място на провеждане: ОУ „Неофит Рилски“
  3. Уча математика – 10 ученици от 7 клас                                             ръководител: Гинка Атанасова                                                                        период на провеждане: 16.10.2019 г. – 30.06.2020 г.- брой часове – 60        място на провеждане: ОУ „Неофит Рилски“
  4. Ние сме грамотни – 6 ученици от 6 клас                                          ръководител: Николинка Пенчева                                                               период на провеждане: 14.10.2019 г. – 30.06.2020 г.- брой часове – 60        място на провеждане: ОУ „Неофит Рилски“