Учебна 2021-2022 година

Дейности за допълнително обучение по БЕЛ и по математика:

  1. Уча математика – 10 ученици от 6 клас                                            ръководител: Станислава Георгиева                                                                   период на провеждане: 24.11.2021 г. – 20.01.2022 г.- брой часове – 30     място на провеждане: ОУ „Неофит Рилски“
  2. Чета и пиша – 5 ученици от 3 клас                                                     ръководител: Маринка Стоянова                                                                        период на провеждане: 07.10.2021 г. – 27.01.2022 г.- брой часове – 30     място на провеждане: ОУ „Неофит Рилски“
  3. Уча български език – 4 ученици от 2 клас                                          ръководител: Мариян Янулов                                                                        период на провеждане: 06.10.2021 г. – 19.01.2022 г.- брой часове – 30     място на провеждане: ОУ „Неофит Рилски“
  4. Ние сме грамотни – 8 ученици от 7 клас                                          ръководител: Николинка Пенчева                                                               период на провеждане: 04.10.2021 г. – 25.01.2022 г.- брой часове – 30     място на провеждане: ОУ „Неофит Рилски“
  5. На букварчето, другарчето – 5 ученици от 1 клас                                                ръководител: Иванина Паскалева                                                                период на провеждане: 06.10.2021 г. – 26.01.2022 г.- брой часове – 30             място на провеждане: ОУ „Неофит Рилски“