учебна 2020-2021 година

Дейности за допълнително обучение по БЕЛ и по математика:

  1. Математиката – лесна и интересна – 6 ученици от 7 клас               ръководител: Станислава Георгиева                                                                   период на провеждане: 22.10.2020 г. – 17.06.2021 г.- брой часове – 60     място на провеждане: ОУ „Неофит Рилски“
  2. Уча математика – 5 ученици от 2 клас                                               ръководител: Маринка Стоянова                                                                        период на провеждане: 21.10.2020 г. – 03.06.2021 г.- брой часове – 60     място на провеждане: ОУ „Неофит Рилски“
  3. Магията на математиката – 5 ученици от 1 клас                               ръководител: Мариян Янулов                                                                        период на провеждане: 21.10.2020 г. – 09.06.2021 г.- брой часове – 60     място на провеждане: ОУ „Неофит Рилски“
  4. Ние сме грамотни – 5 ученици от 7 клас                                          ръководител: Николинка Пенчева                                                               период на провеждане: 19.10.2020 г. – 07.06.2021 г.- брой часове – 60     място на провеждане: ОУ „Неофит Рилски“
  5. Родна реч – 5 ученици от 1 клас                                                        ръководител: Иванина Паскалева                                                                период на провеждане: 19.10.2020 г. – 04.06.2021 г.- брой часове – 60             място на провеждане: ОУ „Неофит Рилски“
  6. Уча български език – 5 ученици от 3 клас                                                    ръководител: Мариян Янулов                                                                       период на провеждане: 20.10.2020 г. – 01.06.2021 г.- брой часове – 60             място на провеждане: ОУ „Неофит Рилски“
  7. Чета и пиша – 4 ученици от 4 клас                                                    ръководител: Маринка Стоянова                                                                  период на провеждане: 22.10.2020 г. – 10.06.2021 г.- брой часове – 60             място на провеждане: ОУ „Неофит Рилски“