учебна 2018-2019 година

Дейности за допълнително обучение по БЕЛ и по математика:

  1. Чета и пиша – 5 ученици от 1 и 2 клас                                              ръководител: Маринка Стоянова                                                                  период на провеждане: 08.05.2019 г. – 29.05.2019 г.- брой часове – 10             място на провеждане: ОУ „Неофит Рилски“
  2. Математиката – лесна и интересна – 7 ученици от 3 клас               ръководител: Галя Димитрова                                                                      период на провеждане: 13.05.2019 г. – 23.05.2019 г.- брой часове – 10        място на провеждане: ОУ „Неофит Рилски“
  3. Уча математика – 5 ученици от 4 клас                                              ръководител: Мариян Янулов                                                                        период на провеждане: 13.05.2019 г. – 27.05.2019 г.- брой часове – 10        място на провеждане: ОУ „Неофит Рилски“
  4. Ние сме грамотни – 4 ученици от 5 клас                                          ръководител: Николинка Пенчева                                                               период на провеждане: 13.05.2019 г. – 11.06.2019 г.- брой часове – 10        място на провеждане: ОУ „Неофит Рилски“
  5. Занимателна математика – 5 ученици от 5 клас                              ръководител: Гинка Атанасова                                                                    период на провеждане: 08.05.2019 г. – 12.06.2019 г.- брой часове – 10        място на провеждане: ОУ „Неофит Рилски“
  6. Знам и мога – 5 ученици от 6 клас                                                    ръководител: Янка Иванова                                                                         период на провеждане: 08.05.2019 г. – 13.06.2019 г.- брой часове – 10        място на провеждане: ОУ „Неофит Рилски“