учебна 2017-2018 година

Дейности за допълнително обучение по БЕЛ и по математика:

  • Чета и пиша – 10 ученици от 2 клас                                                 ръководител: Галя Димитрова                                                                    период на провеждане: 08.11.2017 г. – 30.05.2018 г.- брой часове – 78             място на провеждане: ОУ „Неофит Рилски“
  • Занимателна математиката  – 9 ученици от 7 клас                         ръководител: Гинка Атанасова                                                                    период на провеждане: 06.11.2017 г. – 04.06.2018 г.- брой часове – 70     място на провеждане: ОУ „Неофит Рилски“
  • Уча математика – 8 ученици от 3 и 4 клас                                             ръководител: Маринка Стоянова                                                                период на провеждане: 07.11.2017 г. – 29.05.2018 г.- брой часове – 70     място на провеждане: ОУ „Неофит Рилски“
  • Зная български език – 8 ученици от 7 клас                                          ръководител: Николинка Пенчева                                                               период на провеждане: 07.11.2017 г. – 12.06.2018 г.- брой часове – 70     място на провеждане: ОУ „Неофит Рилски“
  • Знам и мога – 10 ученици от 5 и 6 клас                                                    ръководител: Янка Иванова                                                                         период на провеждане: 06.11.2017 г. – 11.06.2018 г.- брой часове – 70     място на провеждане: ОУ „Неофит Рилски“

Занимания по интереси

  • Пея, танцувам, празнувам – 21 ученици от 2 до 5 клас                    ръководител: Галя Димитрова                                                                    период на провеждане: 07.11.2017 г. – 31.05.2018 г.- брой часове – 72             място на провеждане: ОУ „Неофит Рилски“
  • Здрави и силни – 15 ученици от 5 до 7 клас                                      ръководител: Спасислав Спасов                                                                    период на провеждане: 10.11.2017 г. – 14.06.2018 г.- брой часове – 70             място на провеждане: ОУ „Неофит Рилски“
  • Млад родолюбец – 14 ученици от 5 до 7 клас                                    ръководител: Марияна Габровска                                                                    период на провеждане: 08.11.2017 г. – 13.06.2018 г.- брой часове – 65             място на провеждане: ОУ „Неофит Рилски“