учебна 2016-2017 година

Дейности за допълнително обучение по БЕЛ и по математика:

  • Чета и пиша – 11 ученици от 1 и 2 клас                                              ръководител: Галя Димитрова                                                                    период на провеждане: 11.11.2016 г. – 29.05.2017 г.- брой часове – 70             място на провеждане: ОУ „Неофит Рилски“
  • Занимателна математиката  – 9 ученици от 5 до 8 клас                ръководител: Гинка Атанасова                                                                    период на провеждане: 02.11.2016 г. – 14.06.2017 г.- брой часове – 70     място на провеждане: ОУ „Неофит Рилски“
  • Уча математика – 8 ученици от 2, 3 и 4 клас                                             ръководител:  Маринка Стоянова                                                               период на провеждане: 02.11.2016 г. – 30.05.2017 г.- брой часове – 70     място на провеждане: ОУ „Неофит Рилски“
  • Зная български език – 8 ученици от 6 и 8  клас                                          ръководител: Николинка Пенчева                                                               период на провеждане: 16.11.2016 г. – 12.06.2017 г.- брой часове – 70     място на провеждане: ОУ „Неофит Рилски“
  • Знам и мога – 9 ученици от 5  и 7 клас                                                    ръководител: Янка Иванова                                                                         период на провеждане: 08.11.2016 г. – 13.06.2017 г.- брой часове – 70     място на провеждане: ОУ „Неофит Рилски“

Занимания по интереси

  • Пея, танцувам, празнувам – 27 ученици от 1 до 4 клас                    ръководител: Галя Димитрова                                                                    период на провеждане: 03.11.2016 г. – 01.06.2017 г.- брой часове – 72             място на провеждане: ОУ „Неофит Рилски“
  • Здрави и силни – 15 ученици от 5 до 8 клас                                      ръководител: Спасислав Спасов                                                                    период на провеждане: 04.11.2016 г. – 13.06.2017 г.- брой часове – 62             място на провеждане: ОУ „Неофит Рилски“
  • Млад родолюбец – 13 ученици от 5 до 8 клас                                    ръководител: Марияна Габровска                                                                    период на провеждане: 03.11.2016 г. – 09.06.2017 г.- брой часове – 62             място на провеждане: ОУ „Неофит Рилски“