2014/2015 – 3010 лв.

1.  Ателие „Сръчни ръчички“ – 15 ученици

вторник – 13.00 часа

ръководител: Ваня Димитрова

2.  Клуб „Млади таланти“ – 14 ученици

събота – 9.30 часа

ръководител: Ваня Димитрова

3.  Клуб „Танцувай с мен“ – 14 ученици

събота – 9.30 часа

ръководител: Кремена Димитрова