2014 година – 299,25 лв.

III.4 за оценяване постиженията на учениците – Николинка Пенчева

III.5 за превенция на училищното насилие, агресията и други – Маринка Стоянова, Донка Енчева