2013 година

III.2  за работа в интеркултурна среда – Янка Иванова

III.3 за работа с деца и ученици със СОП – Костадин Стоянов

III.4 за оценяване постиженията на учениците – Гинка Атанасова

III.6.1 младши учители/възпитатели или завърнали се след продължителен отпуск или след прекъсване на учителския стаж – Мариян Янулов