Ученически парламент

      На 27.11.2014 г. ученическият парламент при училището присъства на  редовна сесия на Общинския съвет при община Добричка.

SAM_2010 SAM_2013 SAM_2016