Родителски клуб

         Родителският актив при училището, заедно с госпожа Гинка Атанасова – старши учител в прогимназиален етап,  на 26.11.2014 година взе участие в тренинг на тема  „Как да привлечем родителите в живота на училището“.Водещ лектор бе Нели Николова – координатор към ЦМЕДТ „Амалипе“ за Североизточна България. Домакин на събитието бе Международен колеж – Добрич.

SAM_1982SAM_1992SAM_1995