Проект „Намаляване на отпадането на ромските ученици от училище“ към ЦМЕДТ „Амалипе“

        От учебната 2012/2013 година училището работи по проекта. Той е тригодишна програма, която се реализира от Център Амалипе с подкрепата на Фондация „Америка за България“. Проектните дейности са насочени към превенция на отпадането от училище на ромските деца в задължителна за обучение възраст, към разрешаване на проблема с големия брой отсъствия, ниския успех в училище, неучастието на ромските родители в училищния живот, малкия процент роми, продължаващи образование в средните училища.

      В училището е сформиран клуб „Фолклор на етносите“ към проект „УСПЕХ“. Има изграден родителски клуб, ученически парламент. 

Обучение в гр. Лясковец-хотел „Лесопарка“

04-06.07.2012г.

IMG_0799 (1024x768) IMG_0800 (1024x768) IMG_0802 (1024x768) IMG_0803 (1024x768) IMG_0805 (1024x768) IMG_0806 (1024x768) IMG_0807 (1024x768) IMG_0808 (1024x768) IMG_0815 (1024x768) IMG_0809 (1024x768)