НП „Оптимизация на училищната мрежа“, модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата“

2008 година – 6824 лв.

2010 година – 4221 лв.

2016 година – 10998 лв.

2017 година – 5060 лв.

2019 година – 16419 лв.

2020 година – 21833 лв.

2022 година – 27907 лв.