НП „ИКТ в училище“

2013 година – 9000 лв.

2014 година: 6200 лв.

3200 лв.- ИКТ продукти, в т.ч. 1000 лв. от училищния бюджет

3000 лв. – изграждане на wifi мрежа

2017 година – 1500 лв.- ел. дневник

       2019 година – 950 лв.- ел. дневник и интернет