Обществен съвет

Председател: Иван Райчев Димитров – родител

Членове:

  1. Ели Мартинова Петрова – представител на община Добричка, гр.Добрич
  2. Иван Желязков Иванов- кмет на с.Ловчанци
  3. Димитър Николов Георгиев- родител
  4. Цонка Иванова Матеева – родител