Обществен съвет

Председател: Иван Димитров – родител

Членове:

  1. Ели Петрова – представител на община Добричка, гр.Добрич
  2. Иван Иванов – кмет на с.Ловчанци
  3. Мълвина Митева – родител
  4. Цонка Матеева – родител