Училищен екип

Директор: Боянка Куртева

Учители начален етап:

1. Иванина Паскалева

2. Сезен Хамди

Старши учители:

начален етап:

1. Мариян Янулов

прогимназиален етап:

1. Николинка Пенчева         2. Цветанка Петрова

3. Спасислав Спасов

външен лектор: Петя Великова

непедагогически персонал:

счетоводител – Мариета Иванова

огняр – Асен Асенов

чистачи – Стоянка Маринова, Юркие Демир