За училището

IMG_2399

         ОУ „Неофит Рилски“, с. Ловчанци е най-старото училище в област Добрич.То е основано през 1845 година. През тази година то чества своя 170 годишен юбилей.Обслужва децата и учениците от трите села – Ловчанци, Миладиновци и Полковник Иваново.От 1941 година училището носи името на Неофит Рилски.Първият учител е бил Иван Македонски от Якоруда.През годините, в училището са работили повече от 280 учители и 14 директори.Сегашната сграда на училището е построена през 1964 година и е обновена през 2006 година по проект на община Добричка чрез Социално-инвестиционен фонд София. Училището разполага с физкултурен салон, построен през 1976 година с основен ремонт през 2013 година, два компютърни кабинета, единият от които е оборудван с нови терминални решения и интерактивна дъска по НП „ИКТ в училище“, игротека за учениците от ПИГ, обзаведена по НП  „Училището-територия на учениците“, фитнес-зала, оборудвана с над 10 уреда, зала за тържества, библиотека и етно-кът, където се съхраняват всички произведения на учениците от клубовете по проект „УСПЕХ“, в който училището участва за четвърта поредна година.През 2014 година е направен основен ремонт на училищната сграда на стойност 40000 лв. от бюджета на училището.През 2015 година се доставиха нови мебели във всички класни стаи на стойност около 20000 лв., от които 17400 лв. са отпуснати от община Добричка. През 2016г. предстои доставка и монтаж на нов водогреен стоманен котел на стойност 19 800 лв., от които 9 800 лв. от бюджета на училището и 10 000 лв. от община Добричка.

 

Докладна записка от директора на училището до Музей на образованието – гр. Габрово

CCF26112010_00001

ПОЗДРАВИТЕЛНИ АДРЕСИ              

 CCF26112010_00002 CCF26112010_00004 CCF26112010_00007 CCF26112010_00008