учебна 2020-2021 година

Клуб „Графичен дизайн и мултимедия“ – работа с Powerpoint и графичен дизайн

Брой ученици – 12 – от 5 и 6 клас

Брой часове – 64

Период на провеждане – от 05.10.2020г. до 15.06.2021г.

Ръководител – Станислава Миткова Георгиева

Място на провеждане – ОУ „Неофит Рилски“

Клуб “ Да спортуваме заедно“ – лека атлетика, тенис на маса, шахмат

Брой ученици – 13 – от 5 до 7 клас

Брой часове – 60

Период на провеждане – от 09.10.2020г. до 30.06.2021г.

Ръководител – Спасислав Димитров Спасов

Място на провеждане – ОУ „Неофит Рилски“