учебна 2019-2020 година

Клуб „Играй с ИТ“ – работа с Powerpoint и графичен дизайн

Брой ученици – 12 – от 4 и 5 клас

Брой часове – 60

Период на провеждане – от 10.10.2019г. до 12.06.2020г.

Ръководител – Мариян Желязков Янулов

Място на провеждане – ОУ „Неофит Рилски“

Клуб “ Да спортуваме заедно“ – лека атлетика, тенис на маса, шахмат

Брой ученици – 11 – от 4 до 7 клас

Брой часове – 60

Период на провеждане – от 11.10.2019г. до 12.06.2020г.

Ръководител – Спасислав Димитров Спасов

Място на провеждане – ОУ „Неофит Рилски“