учебна 2018-2019 година

Клуб „Играй с ИТ“ – работа с Powerpoint и графичен дизайн 

Брой ученици – 12 – от 3 до 6 клас

Брой часове – 28

Период на провеждане – от 12.02.2019г. до 28.05.2019г.

Ръководител – Мариян Желязков Янулов

Място на провеждане – ОУ „Неофит Рилски“                                                           Клуб  „Да спортуваме заедно“ – тенис на маса, шахмат

Брой ученици – 10 – от 3 до 6 клас

Брой часове – 30

Период на провеждане – от 08.02.2019г. до 14.06.2019г.

Ръководител – Спасислав Димитров Спасов

Място на провеждане – ОУ „Неофит Рилски“