Достъп до информация

DOC Заявление за достъп до обществена информация

DOC Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация

DOC Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация

PDF Правила за предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ