Патронен празник

Днес, 31.10.2018 г. за 77 път честваме патронния празник на нашето училище, което от 17 януари 1941 година носи името на Неофит Рилски. Празничната програма е съвместна дейност на ОУ „Неофит Рилски“ и НЧ „Светлина 1940“, с. Ловчанци и е посветена на първи ноември – деня на народните будители.

Отшумяват години, десетилетия, столетия. Времето е най-сигурният критерий за всяка духовна ценност и човешко дело. Според мярата за живот на една образователна институция всяка годишнина означава история, опит, традиции. Годините си отиват една след друга, сменят се поколения след поколения, променят се възгледи. Но остава онзи вечен стремеж към наука и прогрес, към по-добро бъдеще за децата ни. Празникът ни обединява с онова нещо – позитивно и съзидателно, което е невидимо за очите и се пази и носи само в сърцето.