„Не на насилието! Да, на песента и танца!“

Днес, 26.10.2018 г. ученици от община Добричка казаха:“ Не на насилието! Да, на песента и танца!“ с участието си в концерт, организиран от община Добричка. Наши ученици, с ръководител г-жа Галя Иванова- учител в начален етап се присъединиха към своите връстници. Вижте как.