Неучебни дни

             Със заповед № РД09-47 /11.01.2017г.на министъра на образованието и науката дните от 12.01.2017г. до 13.01.2017г. са обявени за неучебни поради влошените метеорологични условия. Учебните занятия ще бъдат възстановени на 16.01.2017г.  /понеделник/.

            Боянка Куртева – директор на училището